ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΑΘ. ΗΛΙΑΣ

  • ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431402759