Ο ΚΥΡ ΛΙΑΣ (Ζάχος Γεώργιος)

  • ΑΜΜΟΥΔΙΑ (ΚΟΜΒΟΣ ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΝΟΥ) | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431084270