ΣΥΝΤΖΕΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  • ΜΙΑΟΥΛΗ 3 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431071646