ΤΡΙΚΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤ/ΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

  • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 67 | ΠΡΑΤΗΡΙΟ
    ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 24310 28900