ΥΔΡΟΣΥΛΕΚΤ - ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  • 13Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 6976774641