ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ - ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 8 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431022588