ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΜΕΓΑΛΟ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431085296