ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

  • ΤΙΟΥΣΟΝ 27 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431026328