ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  • 6ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431077185