ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  • ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 2431062019