ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  • ΟΙΧΑΛΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42300
  • Τηλέφωνο : 2433031315