ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, 42200
  • Τηλέφωνο : 2432022243