ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΙ ΑΛΕΞ.

  • ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΤΕΡΜΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42132
  • Τηλέφωνο : 2431076548