ΓΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  • 6ο ΧΛΜ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42131
  • Τηλέφωνο : 2431043227