Ο ΣΤΕΛΙΟΣ (Βασδέκης Στυλιανός)

  • ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 42150
  • Τηλέφωνο : 2431053677