Όρνιθες είς την πυράν

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 4 | ΤΡΙΚΑΛΑ, 42100
  • Τηλέφωνο : 24313 02636